Privacy Convenant 4.0

Lot’s Foundation heeft een aanvraag gedaan om met Wereldwijs met Lot aangesloten te zijn bij het Privacy Convenant 4.0. Daarmee stemmen we in om alleen gebruik te maken van het model verwerkersovereenkomst (incl. bijlagen) die integraal onderdeel uitmaakt van het convenant. In deze model verwerkersovereenkomst met bijlagen is de wet- en regelgeving correct en compleet toegepast en toegesneden op verwerking van persoonsgegevens in hetonderwijs. Bij iedere deelnemer wordt bij toetreding tot het convenant getoetst of zij alle afspraken correct en compleet hebben geïmplementeerd en of de door de deelnemers gehanteerde verwerkersovereenkomst voldoet aan de formele vereisten die gelden voor de modelovereenkomst en de bijlagen. Zodra deze aanvraag is goedgekeurd, plaatsten we het Privacy Convenant, inclusief de Verwerkersovereenkomst op deze website.